Project reis om de wereld

Project reis om de wereld

Start van het project

Op vrijdag 8 februari zijn we gestart met het project Reis om de wereld. Eerst hadden we een speeddate met de zes werelddelen waaruit gekozen kon worden. Ieder groepje kreeg steeds vijf minuten om de boeken van een werelddeel te bekijken. Daarna werd een top 3 van favoriete delen van de wereld gemaakt. Op basis van die lijstjes zijn de werelddelen over de klas verdeeld. In de week daarna is gewerkt aan een poster over dit werelddeel.

Klimaatles

Op 5 maart gingen de leerlingen van de Kopklas havo/vwo naar het Museon voor een les over het klimaat. Eerst gingen de leerlingen in drietallen bekijken hoe het klimaat in Nederland, Kenia en Kiribati eruit ziet en wat voor invloed het weer op het leven van mensen in die landen heeft. Daarna gingen de leerlingen in gesprek tijdens een ‘televisie-uitzending’ die lijkt op De wereld draait door.

Shell

Donderdag 21 maart gingen we met de bus naar Amsterdam vanwege de jaarlijkse excursie bij Shell. Na de ontvangst kregen de leerlingen een uitleg over het werk van Shell, zowel over de activiteiten die het bedrijf al jaren doet, maar ook over plannen voor de toekomst. Daarna bezochten we het boorkernenlab. De leerlingen mochten o.a. stukjes steen bekijken door de microscoop. Het middagprogramma was vooral gericht op nieuwe vormen van energie. Er werden zoutautootjes en vliegtuigjes met een zonnepaneel gebouwd.  

Opbouw tentoonstelling

Dinsdag 7 mei zijn alle reisgidsen geprint na weken hard werken. Die middag was het tijd om de tentoonstelling op te bouwen. Eerst moesten er zes hoekjes gemaakt worden. Daarna werden de palen aan de tafels vastgemaakt, waarna de tentjes met lappen stof werden afgemaakt. Vervolgens werd een begin gemaakt met de inrichting.

               

Tentoonstelling Reis om de wereld

Woensdag 8 mei werd ‘s morgens de inrichting van de tentoonstelling verbeterd. Daarna werd er hard geoefend voor de presentatie. ‘s Middags van 16.30 tot 18.00 uur kwamen vervolgens de ouders, docenten van het Edith Steincollege en andere belangstellenden langs om te luisteren naar de verhalen van de leerlingen over de zes landen waar ze zo veel over geleerd hadden de afgelopen maanden. 

              

 

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier leest je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!

Contact