Project Reis om de wereld

Project Reis om de wereld

Start van het project

Op maandag 3 februari zijn we gestart met het project Reis om de wereld. Eerst hadden we een speeddate met de zes werelddelen waaruit gekozen kon worden. Ieder groepje kreeg steeds vijf minuten om de boeken van een werelddeel te bekijken. Daarna werd een top 3 van favoriete delen van de wereld gemaakt. Op basis van die lijstjes zijn de werelddelen over de klas verdeeld. In de week daarna is gewerkt aan een poster over dit werelddeel.

Werken aan de reisgids

Tijdens het project Reis om de wereld behandelen we verschillende onderwerpen. Eerst is er een les over een onderwerp, bijvoorbeeld het klimaat of bevolking. Daarna gaan de leerlingen zich in dit onderwerp verdiepen. Ze moeten dan bijvoorbeeld kijken hoe het klimaat in hun land is. Ze verzamelen informatie, maken een mindmap en daarna een tekst voor de reisgids.  We schrijven ook een brief aan de ambassade van het land om te vragen om informatie en behandelen de topografie van de verschillende werelddelen.

 

Klimaatles

Op 10 maart gingen de leerlingen van de Kopklas havo/vwo naar het Museon voor een les over het klimaat. Eerst gingen de leerlingen in drietallen bekijken hoe het klimaat in Nederland, Kenia en Kiribati eruit ziet en wat voor invloed het weer op het leven van mensen in die landen heeft. Daarna gingen de leerlingen in gesprek tijdens een ’televisie-uitzending’ die lijkt op De wereld draait door.

 

Maritiem Museum

Donderdag 24 maart gingen we naar het Maritiem museum in Rotterdam. Eerst deden de leerlingen de Offshore Experience. Deze activiteit ging over energie op zee. In het museum is een boorplatform nagemaakt. De leerlingen kregen allemaal een functie op dit boorplatform. Ze moesten onderzoeken wat het werk inhoudt. Daarna gingen ze zelf aan de slag op het platform. Het tweede deel van het programma bestond uit een workshop om zelf nieuwe manieren te bedenken om energie duurzaam op te wekken. In tweetallen werd is gemaakt en dit werd daarna gepresenteerd aan de groep.

    

Opbouw tentoonstelling

Maandag 11 april zijn alle reisgidsen geprint na weken hard werken. Die middag was het tijd om de tentoonstelling op te bouwen. Eerst moesten er vijf hoekjes gemaakt worden. Daarna werden de palen aan de tafels vastgemaakt, waarna de tentjes met lappen stof werden afgemaakt. Vervolgens werd een begin gemaakt met de inrichting.

                   

Tentoonstelling Reis om de wereld

Dinsdag 12 april  werd ’s morgens de inrichting van de tentoonstelling verbeterd. Daarna werd er hard geoefend voor de presentatie. ’s Middags van 16.00 tot 17.30 uur kwamen vervolgens de ouders, docenten van het Edith Steincollege en andere belangstellenden langs om te luisteren naar de verhalen van de leerlingen over de vijf landen waar ze zo veel over geleerd hadden de afgelopen maanden. 

Meer foto’s van dit project zijn hier te vinden.

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!