Hoe herken je een Kopklasleerling?

Hoe herken je een Kopklasleerling?

  • De leerling wil zelf graag een betere basis van de Nederlandse taal.
  • De leerling heeft minimaal 1 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd.
  • De leerling heeft een taalachterstand, bijvoorbeeld doordat hij/zij op latere leeftijd naar Nederland is gekomen.
  • De leerling kan leren op minimaal het niveau vmbo-tl/ mavo, havo of vwo. Door de taalachterstand komen de capaciteiten van de leerling niet tot hun recht.
  • De leerling heeft een goede motivatie om te leren en een laag schoolverzuim.
  • De ouders van de leerling zijn betrokken.
  • Er is geen sprake van complexe gedragsproblematiek.
  • Eventuele dyslexie mag niet de oorzaak zijn van de taalachterstand.
  • De leerling heeft een passende leeftijd (zie daarvoor de selectiecriteria).
  • De leerling woont in Den Haag of staat ingeschreven op een Haagse basisschool.

U kunt hier de  Selectiecriteria   downloaden. 

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!