Project Den Haag, stad van vrede en recht

Project Den Haag, stad van vrede en recht

Kind in oorlog

Op donderdag 20 januari is de Kopklas havo/vwo naar het Museon geweest voor de les ‘Kind in oorlog’. Na een algemene inleiding gingen de leerlingen het leven van een kind in de Tweede Wereldoorlog onderzoeken.

               

Oorlogsgeheimen

Op 6 januari is de Kopklas havo/vwo met het nieuwe project Vrede en Recht begonnen. Bij dit onderwerp gingen we ook de Tweede Wereldoorlog bespreken. Dat is ook de reden waarom we Oorlogsgeheimen hebben gelezen. Daarna hebben de leerlingen de film bekeken die naar aanleiding van dit boek gemaakt is. Na afloop moesten de leerlingen een vergelijking maken tussen het boek en de film. Wat kwam alleen in het boek voor, wat in de film en wat in het boek en de film?

 

Bezoek gastspreker WO II

Elk jaar komt er via het steunpunt Gastsprekers in onze klas iemand iets vertellen over zijn of haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar kwam de heer Blijdesteijn weer bij ons bezoek. Het was zeer interessant.

 

Kinderrechtswinkel

Het laatste deel van het project Den Haag stad van Vrede en Recht staat in het teken van de rechtspraak in Nederland. Medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kwamen bij ons in de klas een rechtszaak naspelen.

     

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!