Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding voor de Haagse Kopklas wordt gedaan door de basisschool van de leerling. Ouders kunnen dit alleen doen indien een leerling niet op een school in Nederland zit.

Vanaf 2 oktober 2023 kunt u leerlingen gaan aanmelden voor de Haagse Kopklas 2024-2025. Na de eerste aanmeldingsronde kunnen leerlingen nog steeds worden aangemeld, maar alleen als er nog plaats over is in de kopklassen. Dit schooljaar houden we drie aanmeldperiodes aan. Houd hier rekening mee bij het voorbereiden van de dossiers.

De aanmeldperiodes zijn afgestemd op de tijdvakken voor de aanmelding van groep 8- leerlingen via de BOVO-procedure van Haaglanden. Over alle leerlingen die in een bepaalde periode worden aangemeld, wordt op hetzelfde moment een beslissing genomen. Klik  hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling.

 

Start aanmelden

De leerkracht vult het aanmeldingsformulier in. Dat is hier te downloaden. Ouders ondertekenen het aanmeldformulier

Het aanmeldformulier wordt opgestuurd naar: info@haagsekopklas.nl 

De school vult het OKR in Onderwijs Transparant in. Het (concept)OKR wordt opgestuurd naar: info@haagsekopklas.nl

De volgende gegevens moeten bij de aanmelding meegestuurd worden:

  • Uitslag intelligentieonderzoek *
  • Uitdraai LOVS (graag met DLE’s erbij) **
  • Drempelonderzoek (indien afgenomen)

* Bij de leerling wordt een intelligentietest zoals de SON-R of NIO afgenomen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de school.

** Bij voorkeur het alternatief leerlingrapport (incl. DLE’s)

Wilt u bij het aanleveren van de gevraagde documenten op het volgende letten:

  • Het aanmeldformulier bij voorkeur digitaal invullen. Het mag ook handgeschreven, maar moet dan wel goed leesbaar zijn.
  • Bij meerdere aanmeldingen van één school, documenten graag per leerling insturen.
  • Bij voorkeur in de naamgeving van het document de voornaam of de initialen van de leerling + het soort document
  • Alle documenten als apart document versturen. 

 

Zodra de unieke code van Onderwijs Transparant bekend is moet deze naar info@haagsekopklas.nl gestuurd worden.

Het is belangrijk dat alle bovenstaande informatie zo snel mogelijk wordt aangeleverd door de basisschool. Hierna kan de intake plaatsvinden.

Na aanmelding

Na aanmelding door de school en de ouders neemt het team van de Haagse Kopklas contact op met de leerkracht of contactpersoon. Er wordt een eerste verkennend gesprek gevoerd met de leerkracht.

Bij de selectie is het oordeel van de leerkracht zwaarwegend. Het is van groot belang dat leerkrachten zoveel mogelijk informatie over de leerling aanleveren.

De leerling en zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek bij de Haagse Kopklas.

Besluitvorming

De selectiecommissie van de Haagse Kopklas brengt advies uit aan de directeur van de Haagse Kopklas (Jan Ligthartschool).

De directeur van de Haagse Kopklas beslist op drie momenten in het jaar, in overleg met de adviescommissie, over de aanmeldingen die zijn binnen gekomen.

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn dit:

  • Voor 25 maart 2024
  • Voor 20 mei 2024
  • Voor 14 juni 2024

De basisschool van de leerling wordt op de hoogte gesteld van het besluit.

De ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn aangenomen ontvangen van de Haagse Kopklas een inschrijfformulier voor het schooljaar 2024-2025.

 

Meer informatie nodig?

Agniet van Welsenis    06-45449807

Dinsdag t/m donderdag of op maandag en vrijdag na 15.30 uur.

 

Maaike Tolboom    06- 81327528 

Maandag en dinsdag of op woensdag t/m vrijdag na 15.30 uur

 

Een mail sturen kan natuurlijk ook naar: info@haagsekopklas.nl

 

Klik hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!