Aanmelden vanuit het buitenland

Aanmelden vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland of bent u net (weer) in Nederland komen wonen? Spreekt uw zoon / dochter wel Nederlands, maar is de kennis van het Nederlands onvoldoende om door te stromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs? Wellicht is een jaar in de Kopklas dan een mogelijkheid om het Nederlands te verbeteren. Voorwaarde is wel dat uw zoon/dochter op 1 oktober van het nieuwe schooljaar niet ouder dan 13 jaar is. Leerlingen voor de Haagse Kopklas worden aangemeld door de basisschool. Volgt uw zoon/dochter echter nog geen Nederlands onderwijs dan kunt u hem/haar zelf aanmelden bij de Haagse Kopklas.

Start aanmelding

U moet het aanmeldformulier invullen en opsturen naar info@haagsekopklas.nl.  U vindt het aanmeldformulier hier.

Voor de aanmelding hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Informatie van de school in het buitenland (rapporten / verslagen)
  • Informatie van de leerkracht Nederlands (als de leerling in het buitenland Nederlandse lessen gevolgd heeft)
  • Uitslag intelligentieonderzoek *
  • Toetsgegevens

* Bij de leerling wordt een intelligentietest zoals de WNV afgenomen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders. De toets moet in Nederland worden afgenomen en mag niet ouder dan een jaar zijn.

Toetsgegevens

  • Toets begrijpend lezen (Cito of Diatoetsen)
  • Toets spelling (Cito of Diatoetsen)
  • Toets rekenen (Cito of Diatoetsen)

Indien deze toetsgegevens niet beschikbaar zijn, maakt de leerling tijdens de intakeprocedure een aantal toetsen bij de Haagse Kopklas. De kosten van de afname van deze toetsen is voor rekening van de ouders.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: info@haagsekopklas.nl.

Of telefonisch contact opnemen met:

Maaike Tolboom 06- 81327528

Maandag en dinsdag of op woensdag t/m vrijdag na 15.30 uur

Agniet van Welsenis 06-45449807

Dinsdag t/m donderdag of op maandag en vrijdag na 15.30 uur

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!