Aanmelden leerling groep 7 of 8

Aanmelden leerling groep 7 of 8

De school meldt de leerling aan voor de kopklas. Daarvoor worden de volgende stappen gevolgd.

De aanmelding voor de Haagse Kopklas wordt gedaan door de basisschool van de leerling. Ouders kunnen dit alleen doen indien een leerling niet op een school in Nederland zit.

Vanaf 2 oktober 2023 kunt u leerlingen gaan aanmelden voor de Haagse Kopklas 2024-2025. Na deze eerste aanmeldingsronde kunnen leerlingen nog steeds worden aangemeld, maar alleen als er nog plaats over is in de kopklassen. Dit schooljaar houden we drie  aanmeldperiodes aan. Houd hier rekening mee bij het voorbereiden van de dossiers.

De aanmeldperiodes zijn afgestemd op de tijdvakken voor de aanmelding van groep 8- leerlingen via de BOVO-procedure van Haaglanden. Over alle leerlingen die in een bepaalde periode worden aangemeld, wordt op hetzelfde moment een beslissing genomen. Klik hier  voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling.

 

Start aanmelden

De leerkracht vult het aanmeldingsformulier in. Dat is  hier  te downloaden.

Het aanmeldformulier met handtekening ouder(s) wordt opgestuurd naar het info@haagsekopklas.nl.

De school meldt een potentiële Kopklasleerling aan via Onderwijs Transparant (OT).

De leerkracht vult het OKR in Onderwijs Transparant zo volledig mogelijk in en stuurt dit op / mailt dit zo spoedig mogelijk na aanmelding naar info@haagsekopklas.nl

  • De volgende gegevens moeten bij de aanmelding meegestuurd worden:
  • Uitslag capaciteitenonderzoek
  • Drempelonderzoek (indien afgenomen)
  • Uitdraai LOVS (graag met DLE’s erbij)

Zodra de unieke code van Onderwijs Transparant bekend is moet deze door de leerkracht van de basisschool naar info@haagsekopklas gestuurd worden, zodat het dossier in onderwijs transparant  verwerkt kan worden.

 

Na aanmelding

Na aanmelding door de school en de ouders neemt Maaike Tolboom of Agniet van Welsenis contact op met de leerkracht of contactpersoon. Er wordt een eerste verkennend gesprek gevoerd met de leerkracht.

Bij de selectie is het oordeel van de leerkracht zwaarwegend. Het is van groot belang dat leerkrachten zoveel mogelijk informatie over de leerling aanleveren.

De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

De leerling schrijft een motivatiebrief naar een plek in de Kopklas en neemt deze mee naar de intake. In de brief geeft de leerling zijn/haar motivatie aan om in aanmerking te komen voor een plaats in de kopklas. De school en ouders/verzorgers mogen wel met de leerling over de inhoud van de brief spreken. Het is echter wel de bedoeling dat de leerling de brief echt zelf schrijft, zodat het daadwerkelijke taalniveau van de leerling herkend kan worden.

Bij de leerling wordt een intelligentietest afgenomen, bij voorkeur de SON of NIO. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de school.

 

Besluitvorming

De selectiecommissie van het team van de Haagse Kopklas brengt advies uit aan de directeur van de Haagse Kopklas.

De directeur van de Haagse Kopklas beslist op drie momenten in het jaar, in overleg met de adviescommissie, over de aanmeldingen die zijn binnen gekomen.

Voor het schooljaar 2024-2025 is dit:

  • Voor 25 maart 2024
  • Voor 20 mei 2024
  • Voor 14 juni 2024

De basisschool van de leerling wordt op de hoogte gesteld van het besluit.

De ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn aangenomen ontvangen van de Haagse Kopklas een inschrijfformulier voor het schooljaar 2024-2025.

 

Meer informatie? Bel of mail met:

Maaike Tolboom    06- 81327528 

Maandag en dinsdag of op woensdag t/m vrijdag na 15.30 uur

Agniet van Welsenis    06-45449807

Dinsdag t/m donderdag of op maandag en vrijdag na 15.30 uur.

 

Klik hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling. Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!