Aanmelden leerling groep 7

Aanmelden leerling groep 7

De school meldt de leerling aan voor de kopklas. Daarvoor worden de volgende stappen gevolgd.

De aanmelding voor de Haagse Kopklas wordt gedaan door de basisschool van de leerling. Ouders kunnen dit alleen doen indien een leerling niet op een school in Nederland zit.

Vanaf 27 september 2020 kunt u leerlingen gaan aanmelden voor de Haagse Kopklas 2021-2022. Dit schooljaar houden we drie  aanmeldperiodes aan. Houd hier rekening mee bij het voorbereiden van de dossiers.

De aanmeldperiodes zijn afgestemd op de tijdvakken voor de aanmelding van groep 8- leerlingen via de BOVO-procedure van Haaglanden. Over alle leerlingen die in een bepaalde periode worden aangemeld, wordt op hetzelfde moment een beslissing genomen. Klik hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling.

 

Start aanmelden

De leerkracht vult het aanmeldingsformulier in. Dat is hier te downloaden.

Het aanmeldformulier met handtekening ouder(s) wordt opgestuurd naar het HCO t.a.v. Sarah Ruitenberg, of scan mailen naar kopklas@hco.nl of s.ruitenberg@hco.nl

De school meldt een potentiële Kopklasleerling aan via Onderwijs Transparant (OT).

De leerkracht vult het OKR in Onderwijs Transparant zo volledig mogelijk in en stuurt dit op / mailt dit zo spoedig mogelijk na aanmelding naar Sarah Ruitenberg.

  • De volgende gegevens moeten bij de aanmelding meegestuurd worden:
  • Uitslag capaciteitenonderzoek
  • Drempelonderzoek (indien afgenomen)
  • Uitdraai LOVS

Zodra de unieke code van Onderwijs Transparant bekend is moet deze door de leerkracht van de basisschool naar Sarah Ruitenberg ruitenberg@hco.nl gestuurd worden, zodat zij het dossier in onderwijs transparant kan verwerken.

 

Na aanmelding

Na aanmelding door de school en de ouders neemt het HCO contact op met de leerkracht of contactpersoon. Er wordt een eerste verkennend gesprek gevoerd met de leerkracht.

Bij de selectie is het oordeel van de leerkracht zwaarwegend. Het is van groot belang dat leerkrachten zoveel mogelijk informatie over de leerling aanleveren.

De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op het HCO.

De leerling schrijft een motivatiebrief naar een plek in de Kopklas en neemt deze mee naar de intake. In de brief geeft de leerling zijn/haar motivatie aan om in aanmerking te komen voor een plaats in de kopklas. De school en ouders/verzorgers mogen wel met de leerling over de inhoud van de brief spreken. Het is echter wel de bedoeling dat de leerling de brief echt zelf schrijft, zodat het daadwerkelijke taalniveau van de leerling herkend kan worden.

Bij de leerling wordt een intelligentietest zoals de NIO, Adit of WNV afgenomen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de school.

 

Besluitvorming

De selectiecommissie van het HCO brengt advies uit aan de directeur van deHaagse Kopklas (Jan Ligthartschool).

De directeur van de Haagse Kopklas beslist op drie momenten in het jaar, in overleg met de adviescommissie, over de aanmeldingen die zijn binnen gekomen.

Voor het schooljaar 2020-2021 is dit:

  • Voor 1 februari 2020
  • Voor 3 april 2020
  • Voor 12 juni 2020

De basisschool van de leerling wordt op de hoogte gesteld van het besluit.

De ouders/verzorgers van de leerlingen die zijn aangenomen ontvangen van de Jan Ligthartschool een aanmeldformulier voor het schooljaar 2020-2021.

 

Meer informatie? Bel of mail met Sarah Ruitenberg van het HCO, tel 070-4482828,  e-mail s.ruitenberg@hco.nl.

Klik hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling. Klik  hier  voor het aanmeldformulier.

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!

Contact