Aanmelden

Aanmelden

De school meldt de leerling aan voor de kopklas. Daarvoor worden de volgende stappen gevolgd.

Aanmelden leerlingen eind groep 7

 1. De school en de ouders melden een potentiële kopklasleerling aan via Onderwijs Transparant (OT). De streefdatum voor aanmelding ligt op 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.
 2. De aanmeldingsformulieren worden uitgeprint via OT en met de handtekening van de ouder opgestuurd naar HCO t.a.v. Sarah Ruitenberg. Ook is het mogelijk het formulier te scannen en te mailen naar s.ruitenberg@hco.nl.
 3. Na aanmelding door de school en de ouders neemt het HCO contact op met de leerkracht of contactpersoon. Er wordt een eerste verkennend gesprek gevoerd met de leerkracht.
 4. Bij de selectie is het oordeel van de leerkracht zwaarwegend. Het is van groot belang dat leerkrachten zoveel mogelijk informatie over de leerling aanleveren.
 5. De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op het HCO. De leerling schrijft van tevoren een sollicitatiebrief naar een plek in de kopklas.
 6. Bij de leerling wordt de NIO (groep 7-norm) afgenomen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de school.
 7. De selectiecommissie (bestaande uit twee adviseurs van het HCO) brengt advies uit aan de directeur van de penvoerende school, die de definitieve beslissing neemt.
 8. In juni weten ouders, leerlingen en school of leerlingen zijn toegelaten tot de kopklas. Ouders melden de leerling vervolgens officieel aan bij de penvoerende school.
 9. Na 1 mei kunnen incidenteel nog leerlingen worden aangemeld, als er plek is in een van de kopklassen.

Meer informatie? Bel of mail met Sarah Ruitenberg van het HCO, tel 070-4482828, e-mail s.ruitenberg.nl@hco.nl.

Aanmelden leerlingen eind groep 8
Voor deze leerlingen geldt de BOVO-procedure. Leerkrachten melden de leerling aan via OnderwijsTransparant. De school stuurt het VO-formulier op naar het HCO met de handtekening van de ouder. Het onderwijskundig rapport (OKR) wordt via BOVO OnderwijsTransparant beschikbaar gesteld. Het tijdpad loopt gelijk met de BOVO-procedure. Hierin worden voor de selectie de volgende stappen gevoerd.

 1. Verkennend gesprek door het HCO met de leerkracht of de contactpersoon.
 2. De leerling en de ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op het HCO. De leerling schrijft van tevoren een sollicitatiebrief naar een plek in de kopklas.
 3. De selectiecommissie (bestaande uit twee adviseurs van het HCO) brengt advies uit aan de directeur van de penvoerende school, die de definitieve beslissing neemt.

Meer informatie? Bel of mail met Sarah Ruitenberg van het HCO, tel 070-4482828, e-mail s.ruitenberg@hco.nl.

Klik hier voor het tijdpad voor de aanmelding van een leerling eind groep 8. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier leest je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!

Contact